Algemene voorwaarden
Lees het beleid zorgvuldig door, aangezien dit uw gebruik van onze services regelt.

Door Mobidoctor te gebruiken, inclusief deze Website en onze mobiele en tablet-applicaties (samen het “Platform”) (hierna te noemen “Platform”, “Wij’, “Onze”), aanvaardt u deze algemene voorwaarden volledig, samen met alle andere regels, beleidslijnen en procedures die door Mobidoctor op het Platform kunnen worden gepubliceerd of anderszins van tijd tot tijd door Mobidoctor aan u worden gecommuniceerd (samen de “Algemene voorwaarden”).

Maak geen gebruik van onze diensten als u de algemene voorwaarden niet begrijpt of als u deze niet wilt accepteren en eventuele afspraken die u op het platform hebt geboekt, annuleert.

Het Platform behoudt zich het recht voor om uw toegang tot het Platform op elk moment op te schorten of te beëindigen, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, als het redelijkerwijs vaststelt dat u deze Algemene voorwaarden hebt geschonden.

Het Platform is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers die momenteel woonachtig zijn in de EU/EER/VK en Zwitserland

Het platform valt onder de Maltese wetgeving en elke vorm van aansprakelijkheidsclaims moet worden voorgelegd aan een Maltese rechtbank.

Als u ervoor kiest om de voorwaarden niet te volgen, zijn noch de artsen noch het Platform op enigerlei wijze aansprakelijk voor uw acties. Niemand die buiten de EU/EER/VK/Zwitserland woonachtig is, mag medisch advies vragen aan de artsen op het platform en elke poging daartoe zal aan de autoriteiten worden gemeld.

Het gebruik van een VPN of andere soortgelijke diensten om toegang te krijgen tot het Platform is ten strengste verboden.

GEBRUIK ONS PLATFORM NIET IN GEVAL VAN NOOD.

ALS U GELOOFT DAT U OF DE PERSOON DIE U BENT IN EEN DRINGENDE OF NOODSITUATIE IS, DIENT U ONMIDDELLIJK

BEL 112 OF ZOEK ALTERNATIEVE MEDISCHE NOODDIENSTEN.

Als u er nog steeds voor kiest om de service te gebruiken in geval van nood, hebben de artsen op het platform het volledige recht om namens u contact op te nemen met de ambulance of de politie om ervoor te zorgen dat er voor u wordt gezorgd

U MOET 112 BELLEN in een kritieke of levensbedreigende situatie, bijvoorbeeld als iemand:

moeite met ademhalen
ernstige bloeding en het kan niet worden gestopt
ernstige pijn op de borst
verlies van bewustzijn
acute verwarde toestanden en aanvallen die niet stoppen
of als u denkt dat iemand een hartaanval of beroerte heeft.

OVERZICHT VAN HET PLATFORM

Het Platform wordt beheerd door “Mobidoctor” (hierna te noemen “Bedrijf”), geregistreerd in Malta (Mobidoctor LTD C90969). Ons platform stelt individuen in Malta (klant”, “klanten”, “u”, “uw”, “uzelf”) in staat om in realtime, via gecodeerde video, chat, instant messaging en MMS-berichten, verbinding te maken met deelnemende artsen via de Platform om gekwalificeerd en professioneel medisch advies te krijgen en gerelateerde administratieve diensten te krijgen, waaronder verwijzingen en ziekmeldingen. Indien overeengekomen met een Behandelaar, en ondersteund werden door het Platform, kunnen Klanten in overleg op het Platform ook privérecepten kopen voor bepaalde medicatie(s) (gezamenlijk de “Diensten” of een “Dienst”).

Het Platform behoudt zich het recht voor om op elk moment de kosten voor de diensten te wijzigen en dergelijke wijzigingen zullen worden gemeld op de manier zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

U begrijpt, aanvaardt en stemt ermee in dat de op het Platform vermelde Behandelaars onafhankelijke medische professionals zijn en dat zij individueel verantwoordelijk zijn voor elk medisch advies dat zij u via het Platform bieden. U stemt ermee in de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid te betrachten bij het inwinnen van medisch advies van de beoefenaars op het platform en u vrijwaart het bedrijf en het platform van enig verlies dat voor u ontstaat als gevolg van het medisch advies dat door de beoefenaar op het platform wordt gegeven.

Door het Platform te gebruiken, begrijpt en aanvaardt u dat het Platform Klanten in staat stelt om van tijd tot tijd privé en zelf te betalen met Practitioners te overleggen. Tijdens het gebruik van het Platform heeft u de mogelijkheid om uw medische gegevens te delen vóór het begin van uw eerste consult, maar het is geheel uw eigen oordeel om te bepalen of u uw medische gegevens wilt delen of niet. Het delen van uw medische dossiers kan de artsen in staat stellen uw geval beter vast te stellen en een gemakkelijke diagnose te stellen, maar het delen van het medisch dossier is geheel uw eigen goeddunken.

Het Platform biedt in ieder geval geen voorschriften voor de uitvoeringsservice en de voorschriften worden alleen verstrekt onder omstandigheden die passend, wettelijk en verantwoordelijk zijn en zullen het resultaat zijn van de wederzijdse besprekingen en overeenstemming tussen u en de Beoefenaar.

Het Platform zal alle redelijke inspanningen leveren om een ​​klant te verbinden met de vereiste Behandelaar, onder voorbehoud van de vervulling van de minimumspecificaties die van tijd tot tijd door het Platform worden bepaald.